CENÍK

Každá zakázka je jedinečná, proto není možné stanovit jednotné ceny. Přesto jsem vytvořila alespoň tento orientační ceník s několika vybranými službami a produkty, abyste získali lepší představu o přibližné cenové náročnosti Vašich budoucích projektů. Cenu každé zakázky počítám individuálně, dle její náročnosti a rozsahu. Pokud Vás zajímá cena návrhu pro Váš produkt, nebojte se požádat o cenovou kalkulaci.Grafika a digitální malba

hodinová sazba dle náročnosti a rozsahu

 1.300 Kč včetně DPH


Individuální konzultace 

hodinová sazba 1x 60 min, on-line

1.800 Kč včetně DPH 

Přednáška

hodinová sazba 1x 60 min, on-line, prezenčně

2.200 Kč včetně DPH 

Konzultace je činnost zaměřená na projednání požadavků, problémů a dotazů klienta v oblasti elektronické malby programem Procreate, sketchingu, digitální kresby, ilustrace a dalších oblastí spojených s těmito činnostmi.

Cílem konzultací je projednat potřeby klienta, najít způsoby jejich řešení a doporučit správné pracovní postupy.


Mentoring

hodinová sazba, on-line

2.800 Kč včetně DPH 

Mentoring je proces individuálního vedení klienta k dosažení předem stanovaných cílů v oblastech sketchingu, digitální malby a ilustrace s využitím programu Procreate. 

Proces je založen na odborném poradenství a rozvoji klienta, kde styl a rychlost výuky je přizpůsobována jeho schopnostem a časovým možnostem.

Vycházím vždy z předem dohodnutého rámcového plánu, který je průběžně upravován na základě uměleckého a odborného růstu klienta.

 Mentoring zakládám na vzájemném respektu a důvěře.

▫️V případě nutnosti řešení zakázky na Vámi požadovaném místě - cena za dopravu 12Kč/ 1km bez DPH (14.52 s DPH), plus sazba 480,- s DPH za hodinu času na cestě.


Pro cenovou konzultaci, specifické požadavky použijte kontaktní formulář. !

Jsem plátce DPH - všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

Program procreate, v kterém pracuji funguje pouze v pixelech. 
Plátna proto vytvářím s velikostním přesahem, aby výsledné dílo netrácelo na kvalitě.

Exportuji v PDF, JPEG, PNG, a bezztrátový TIFF.


Výsledná tvorba je dílem tvůrce a její zpracování a výsledek bude odpovídat jeho stylu a kreativitě. Pokud máte požadavky na změny, je třeba je ujasnit před začátkem prací. Následný výrazný zásah po dokončení díla nebude možný.


▫️K práci požadované do 48 hodin je účtována přirážka 25 %.

▫️Po odsouhlasení nabídky se do časového objemu započítává komunikace, schůzky i samotná   grafická činnost.

▫️Je možné domluvit paušální počet hodin.

▫️U nových klientů vystavuji zálohovou fakturu na 50% z dohodnuté částky.

▫️V případě nutnosti řešení zakázky na Vámi požadovaném místě - cena za dopravu 12Kč/ 1km      bez DPH (14.52 s DPH), plus sazba 480,- s DPH za hodinu při času na cestě.


SKICOVNÉ

Představuje odměnu za grafický návrh a čas v případě pokud si klient návrh nevybere k dopracování. Cena vyjadřuje tvůrčí úsilí, které jsem do návrhu vložila (nejvýše však 30 % předpokládané ceny díla.


Kontaktní FormulářAutorská práva


Hotový finální obraz je originálním jedinečným autorským dílem, za jehož autora je považován jeho zhotovitel, tzn. Jitka Příhodová

V případě dodání vaší vlastní náhledové práce (zdrojový prvek fotil jiný autor) jde o tzv. derivované dílo (malba založená na fotografii jiného autora) a výsledná podoba nového díla je rovněž chráněna autorským zákonem.

S předáním hotového díla (digitálního souboru) zákazník automaticky získává práva k jeho užití v rozsahu dohodnutém konkrétní smlouvou.

Já jako autor si vyhrazuji možnost užití díla k vlastní prezentaci realizované práce v rámci vlastního portfolia (www.skame.cz/ IG/ FCB/ Pinterest, TikTok), případně demonstrování použité techniky.

Poznámka: Pokud si zákazník z nějakého důvodu bude přát, aby hotové dílo nebylo používáno ani k účelům mé vlastní prezentace - dohoda je možná. Tuto skutečnost mi však prosím oznamte předem.


Informace ke zpracování osobních údajů (GDPR) a další důležité informace: Atelier Skame jako správce zpracovává osobní údaje za účelem poskytnutí služby určené osobě a k poskytování organizačních informací (jméno a příjmení, e-mail, tel. číslo, v některých případech kontaktní adresa, v případě podnikajících fyzických osob DIČ). Právním základem zpracování je nezbytnost pro přijetí objednávky a poskytnutí služby, oprávněné zájmy správce a plnění zákonných povinností. Nechcete-li, aby Vám byly zasílány informace o novinkách, službách, návody a tipy (newsletter), postupujte podle návodu v našich obchodních podmínkách a zásadách ochrany osobních údajů. S kompletním zněním našich Všeobecných obchodních podmínek Atelier Skame a našich zásad ochrany osobních údajů Atelieru Skame se prosíme seznamte před objednáním našich služeb.