CENÍK

Každá zakázka je jedinečná, proto není možné stanovit jednotné ceny. Přesto jsem vytvořila alespoň tento orientační ceník s několika vybranými službami a produkty, abyste získali lepší představu o přibližné cenové náročnosti Vašich budoucích projektů. Cenu každé zakázky počítám individuálně, dle její náročnosti a rozsahu. Pokud Vás zajímá cena návrhu pro Váš produkt, nebojte se požádat o cenovou kalkulaci.


Grafika a digitální malba

hodinová sazba dle náročnosti a rozsahu

 350 - 500 Kč /bez DPH

Digitální portrétní malba A3

cena malby je za jednu osobu / více osob dle dohody

2100 Kč /bez DPH

V ceně digitání malby je zahrnuta - konzultace, vhodný výber fotografie, zaslání v digitální podobě. 

Za příplatek je tisk na plátno, papír, tričko nebo případné rámování s paspartou a sklem, dále poštovné dle velikosti a váhy. 

Pro cenovou konzultaci, použijte kontaktní formulář. 


▫️K práci požadované do 48 hodin je účtována přirážka 25 %.

▫️Po odsouhlasení nabídky se do časového objemu započítává komunikace, schůzky i samotná   grafická činnost.

▫️Je možné domluvit paušální počet hodin.

▫️U nových klientů vystavuji zálohovou fakturu na 50% z dohodnuté částky.

▫️V případě nutnosti řešení zakázky na Vámi požadovaném místě - cena za dopravu 10Kč/ km

SKICOVNÉ

Představuje odměnu za grafický návrh a čas v případě pokud si klient návrh nevybere k dopracování. Cena vyjadřuje tvůrčí úsilí, které jsem do návrhu vložila (nejvýše však 30 % předpokládané ceny díla.


Jsem plátce DPH - všechny uvedené ceny jsou bez DPH.Kontaktní FormulářAutorská práva


Hotový finální obraz je originálním jedinečným autorským dílem, za jehož autora je považován jeho zhotovitel, tzn. Jitka Příhodová

V případě dodání vaší vlastní náhledové práce (zdrojový prvek fotil jiný autor) jde o tzv. derivované dílo (malba založená na fotografii jiného autora) a výsledná podoba nového díla je rovněž chráněna autorským zákonem.

S předáním hotového díla (digitálního souboru) zákazník automaticky získává práva k jeho užití v rozsahu dohodnutém konkrétní smlouvou.

Já jako autor si vyhrazuji možnost užití díla k vlastní prezentaci realizované práce v rámci vlastního portfolia (www.skame.cz/ IG/ FCB/ Pinterest), případně demonstrování použité techniky.

Poznámka: Pokud si zákazník z nějakého důvodu bude přát, aby hotové dílo nebylo používáno ani k účelům mé vlastní prezentace - dohoda je možná. Tuto skutečnost mi však prosím oznamte předem.